วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ความหมายบล็อก

ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง หรือ เรียกง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยบล็อก (อังกฤษ: blog) หรือ เว็บล็อก (weblog) เป็นหน้าเว็บประเภทหนึ่ง ซึ่งคำว่า blog ย่อมาจากคำว่า weblog หรือ web log โดยคำว่า weblog นั้นมาจาก web (เวิลด์ไวด์เว็บ) และ log (ปูม, บันทึก) รวมกัน หมายถึง บันทึกบนเวิล์ดไวด์เว็บ นั่นเอง

2 ความคิดเห็น:

nited กล่าวว่า...

ผมสนใจเรื่อง บล็อก และพยายามศึกษา ครับ ต้องการแลกเปลี่ยนมากครับ เยี่ยมบล็อกผมหน่อยซิครับ
www.nited2.blogspot.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ปัจจุบันผมกำลังทำวิจัยแผนการพัฒนาบล็อก และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ในการพัฒนารูปแบบบล็อกให้มีความโดดเด่น ถ้ามีความสนใจ หรือสบอถามรายละเอียดในการพัฒนาปรับปรุงยินดีนะคับ หรือไปดูรูปแบบได้นะครับ ซึ่งผมได้อบรมให้กับหลายหน่วยงานไม่ยาก
http://rta2.blogspot.com/